Dzień: 2023-01-20

Kto kieruje do domu pomocy społecznej?

Dom Pomocy Społecznej jest placówką, która zapewnia usługi bytowe, medyczne, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom, które z różnych powodów (wiek, choroba, niepełnosprawność) nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i wymagają całodobowej specjalistycznej opieki. Domy Pomocy Społecznej dzielą się na domy […]